Rent-a-car Manager

Rent-a-car Manager

...

Softver za menadžment rent-a-car agencije

Naš softver se neprekidno razvija od 2012. godine u direktnoj saradnji sa svim našim klijentima obuhvatajući najsitnije detalje iz prakse i uzimajući u obzir sve specifičnosti poslovnog i klijentskog okruženja.

Osnovu aplikacije čini sistem poslovanja implementiran u najvećim svetskim rent-a-car kompanijama. Konstantnim razvojem omogućavamo svojim klijentima stalnu besplatnu nadgradnju koje vođenje agencije čine trajno efikasnim i konkurentnim.

INTERNET OKRUŽENJE

Programu Rent-a-car Manager pristupa se putem web browsera (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Chrome...) Pohranjivanje platforme i podataka na internet servere omogućuje pristup aplikaciji sa bilo kog mesta i bilo kojeg uređaja povezanog sa internetom. Taj pristup se pokazao kao optimalan u izuzetno dinamičkim uslovima poslovanja kakvo je vođenje rent-a-car agencije.

Menadžerima je omogućen permanentni uvid u angažovanost vozila, kontrola nad finansijama i tokom poslovanja - sa posla i od kuće. Zaposlenima je olakšana međusobna komunikacija, planiranje aktivnosti na izdavanju i preuzimanju vozila i aktivnosti vezane za održavanje vozila kao i mogućnost unosa aktuelnih promena koje trenutno postaju dostupne i vidljive svim korisnicima sistema.

MENADŽMENT VOZNOG PARKA

Ovaj modul daje potpun uvid u stanje voznog parka - trenutnu lokaciju, fizičko stanje, angažovanost, troškove i prihode svakog vozila ponaosob. Lična karta vozila pružiće vam sve informacije potrebne za odluke o opravdanosti korišćenja i eventualne prodaje vozila.

Upozorenja o nastupajućim redovnim servisima i registracijama olakšaće vam planiranje, isključujuči bespotrebno manipulisanje papirnim dokumentima.

MENADŽMENT NAJMOVA

Brzo i lako rezervisanje vozila kroz formular sa svim neophodnim podacima. Isključena je mogućnost preklapanja termina najma. Precizno evidentiranje pređene kilometraže i lokacija, detaljan uvid u sve finansijske aspekte. Automatsko popunjavanje podataka o stalnim klijentima. Štampa računa direktno iz programa.

Tabela u kojoj se nalazi vremenski prikaz dostupnosti svih vozila po danima i lokacijama pružiće vam mogućnost da svoj vozni park optimalno koristite, bez nepotrebnog prevoženja vozila sa lokacije preuzimanja na lokaciju sledećeg izdavanja.

Liste najmova u toku, prekoračenih najmova i istorijata svih najmova daće vam brze informacije i omogućiti kvalitetnu kontrolu nad voznim parkom.

DNEVNI I DETALJNI PLANERI

Brze liste svih dnevnih aktivnosti olakšaće vašim zaposlenima planiranje aktuelnih obaveza a menadžmentu brzu i efikasnu kontrolu.

STATISTIČKI IZVEŠTAJI

Kompletni statistički izveštaji u pogledu angažovanosti i toka finansija kroz vremenski aspekt i različite klase vozila pružiće vam sve neophodne informacije o rentabilnosti poslovanja i omogućiti razvoj poslovne strategije.

Demonstracija

Zbog specifičnosti programa i zaštite podataka nismo u mogućnosti da objavimo javnu demonstraciju našeg softvera.

Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje Rent-a-car Managera, posetite zvaničnu prezentaciju softvera, popunite prijavu i obezbedićemo vam ličnu, detaljnu prezentaciju.

Zvanična prezentacija

Korišćenje i nadogradnja

Korišćenje softvera omogućeno:

  • plaćanjem godišnjeg najma korišćenja pri čemu se platforma i podaci nalaze na našem serveru
  • kupovinom licence čime stičete pravo na dalju distribuciju i nadogradnju

Desktop i android aplikacija

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu licence za naš softver, postoji mogućnost nadogradnje i kreiranja desktop i/ili android aplikacije.

Prilagođenje vašim potrebama

U mogućnosti smo da kompletan softver prilagodimo potrebama vaše agencije - funkcionalno i vizuelno.

Unapređenje poslovanja

Klijenti koji koriste naš softver značajno su snizili troškove svog poslovanja, povećali broj najmova i time optimizovali rentabilnost svog poslovanja.

Implementacija softvera

Naš softver se može brzo i lako implementirati na vašu web prezentaciju u sistem rezervacija i time potencijalnim klijentima dati u ponudu realno dostupna vozila u realno dostupnim terminima.

Screenshots

...

...

...

...

...

...