Sistem 48h

Sistem 48h

...

Servis u službi građana

Sistem 48h je internet servis koji obezbeđuje efikasnije rešavanje komunalnih problema kroz unapređenu komunikaciju građana sa organima lokalne samouprave i javnim preduzećima. Sistem obuhvata više komponetenti koje omogućavaju sledeće:

ZA GRAĐANE

 • prijava komunalnih problema putem telefona, interneta i email-a
 • označavanje lokacije komunalnog problema na Google mapi
 • dostava fotografija i/ili dokumenata vezanih za komunalni problem
 • pregled statusa prijavljenih problema na internet portalu
 • prijem informacije o statusu zahteva putem email-a

ZA ADMINISTRATORE SERVISA

 • centralizovano prikupljanje i pregled novih zahteva
 • korekcija teksta prijave u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka
 • odbacivanje prijava za koje uprava nije nadležna
 • brisanje prijava koje nisu skladu sa namenom servisa
 • prosleđivanje prijava nadležnim službama i komunalnim preduzećima
 • objavljivanje odgovora na internetu

ZA NADLEŽNE SLUŽBE

 • automatsko obaveštavanje putem email-a o prispeću zahteva
 • pregled zahteva
 • kreiranje PDF dokumenta zahteva i njegova štampa i zavođenje u pisarnici
 • unos potrebnih komentara i odgovora
 • postavljanje statusa "Rešen" kada se problem reši ili se navede konačni komentar vezan za dati problem

Demonstracija

Prijava problema i pregled prijava

Demonstracija dela našeg sistema u kojem građani podnose prijave i u kojem dobijaju obaveštenja nadležnih organa.

Sistem 48h DEMO

Administrativni panel

Ukoliko želite da se detaljnije upoznate sa našim servisom i pristupite administrativnom panelu, kontaktirajte nas da bi smo vam obezbedili pristupne podatke.

Admin panel DEMO

Prilagodljiv dizajn

Sistem 48h izgrađen je na platformi koja omogućava kvalitetan i ugodan pregled i korišćenje na bilo kojem uređaju bilo koje rezolucije. Naročito pogodan za upotrebu putem mobilnih uređaja i tableta - bez nepotrebnog zumiranja i skrolovanja.

Dokumenti i mapa lokacije

Građanima je omogućeno prilaganje dokumenata i fotografija vezanih za prijavljeni problem kao i lociranje samog problema na Google mapi. Broj, veličinu i format elektronskih dokumenata administratori mogu sami odrediti kao i centrirati početni marker na mapi i izabrati grafički prikaz mape.

Detaljno administriranje

Brojni moduli u administrativnom panelu daju mogućnost administratorima za detaljno prilagođavanje sistema svojim potrebama - izbor tipova obaveštenja, naziva i grafičkog prikaza statusa prijava, detaljne statistike pristiglih prijava i datih obaveštenja kao i mnoge druge pogodnosti i funkcionalnosti.

Detalji administrativnog panela

...

...

...

...

...

...

...

...

...