Multimedia

Multimedia

...

Fotografija

Ceolokupan rad naše Agencije usko je vezan za grafičke prikaze i prezentacije u kojima fotografija ima jednu od najvažnijih uloga.

Iako nismo klasičan fotografski studio, obučeni smo za profesionalan rad sa fotografijom, od njene kreacije, preko obrade do krajnje primene.

Vaši proizvodi na prezentaciji moraju izgledati besprekorno a mi ćemo vam pomoći da zajedno dostignemo najviši kvalitet.
  • Skeniranje, retuširanje i obrada fotografija
  • Obrada i priprema vaših fotografija za primenu na websajtu
  • Fotografisanje vaših proizvoda u studiju ili lightbox-u
  • Obrada fotografisanog materijala i primena u grafičkom dizajnu


FOTOGRAFISANJE - OBRADA - PRIMENA

Pogledajte nekoliko primera puta koji fotografija prođe od studija do primene u dizajnu.

Fotografisanje proizvoda

Audio i video

  • komponovanje instumentalnih kompozicija i produkcija
  • snimanje i obrada zvuka
  • produkcija radijskih reklama i džinglova
  • produkcija zvučnih zapisa za video materijale

  • montaža video zapisa
  • produkcija animiranih 2D video materijala

Izabrane kompozicije